Notice: Undefined variable: relatedArticlesCount in /home1/datalyz/public_html/tounsia/plugins/content/tags.php on line 149

لهجَةْ أُخرَى

colere-amour-hommeWahiba Marmouri - وهيبة مرموري

ليُومْ الكلامْ غِيرْ العادَةْ .. ليُومْ لهجَةْ أُخرَى مُشْ مُعْتَادةْ .. ليُومْ هدْرَة و طيحةْ جدِيدةْ .. و خيْبَةْ جدِيدَةْ .. و كوْيَا .. و كفْ .. و قهرةْ قوِّيّا .. ليُومْ نحبْ نِكتِبْ و نخنْتِبْ علِيكْ .. نحبْ نعرِّيلِكْ كِذْبِكْ و نَلعِبْ بِيكْ .. ماوْ كلْ واحِدْ يُوجَعْ صاحْبُو بنُقطِةْ ضعْفُو .. مش هَكَّا صاحْبِي ؟

عادْ نجِيُو طُولْ لمُخْ لهدْرَة علاشْ التطويلْ .. أنَا نعْرِفْ و انتِ أكْثِرْ إلِّي أحْنَا هَكَّا .. يعنِي نِتْقَوَّاوْ علَى بعضْنَا .. سألتِكْ مرَّة و قُتْلِكْ "يعنِي أحْنَا العايْلاتْ ينَّجْمُو يبَعدُّونا يقصُّوا عِشرِتْنا و يِحْرمُونا؟ تنَجِّمْ بنَّيةْ والَا ذكَرْ يفَّرْقُونَا و يُوفَاوْ صُحبِتْنا و يِخَّوْنُونَا ؟

" قُتْلِي "يدِيهُمْ ! تِي مجْهُوداتْهُمْ ! انتِ صاحْبِي !" فرحْتْ أنَا وَقْتهَا و الحَقْ نَعْرَشْ انتِ ترَسْمِتْ علِيكْ التبْسِيمَةْ والَا كلَامْ اللِّيلْ مدْهُونْ بالزِبدةْ ! يُظْهُرْلِي ظلَامْنَاهُم ! ياخِي هُومَا آشْ مدَخَلْهُمْ وقْتِلِّي أحْنَا .. أنَا و إنْتِ .. أحْنَا العيبْ و فِينَا العِيبْ .. وقْتِلِّي أنَا نِحِبْ برْشاَ و نَعْطِي برْشَا و نضَحِّي برشْا و ... نمَسْكِي علَى رُوحِي برَشَا و نحاوِلْ برْشا برْشَا بِشْ نصَدْقِكْ .. نصدَّقْ إلِّي ليَّاماتْ إلِّي تغِيبْهُمْ قلَقْ عَادِي و إلِّي اسْتِغلَالِكْ دلاْلْ عَادِي و إلِّي تصرُفاتِكْ معَايَا تلقَائيةْ و عَادِي ...

انا نخمِّمْ برْشا و نِفرحْ بالتصْويرَة برْشَا .. أنا هَكَّا .. كُلْ شيْ برْشاَ .. في بَالِي بِشْ تقدَّرْنِي برشْا ياخِي حاشَا مِينْ يَقْرا حش**هُولِي برْشا .. خاطِرْ انتِ مًشْ أنَا طُمُوحِكْ .. انت تحبْ البدَنْ و الفُلُوسْ و المِيكَانِيكْ و الحَاجَاتْ برْشَا .. و أنَا مِيسَاجْ عقابْ الليلْ والا وجُوه صباح يزِّينِي و يِكْفِينِي .. أنَا ماخذَا بالخاطِرْ تِي حتَّا قُرْطاسْ قلُوبْ يهزْنِي برْشاَ ،، أنَا الغالْطاَ نعْرِفْ ! تِي غالْطا برْشَا ياخِي مِشْ ناسْ بِكْري يقُولُو وِلْدِكْ  علَى ما ترَبِّيهْ و راجْلِكْ على ما تسَّنْسُو ؟ و أنا ما عرَفْتِش نكُونْ قَدْهَا و قدُودْها ..

بقلم وهيبة مرموري

لهجَةْ أُخرَى