wahiba marmouri
souvenirs-grande-mereWahiba Marmouri - وهيبة مرموري

يقُولُولْنا مرَا كبِيرَةْ  كاهُو الرجُّوعْ لربِّي رتَاحِتْ .. بَاهِي ! هِيَ رتَاحِتْ و أحْنَا ؟ رتِحْنَا ؟ لا ! ما رتِحْنَاشْ .. أحْنَا خسَرْنَا .. كل وَاحِدْ فِينَا بكبِيرْنَا بصغِيرْنَا برجَالْنَا بنسَانَا .. كل وَاحِدْ فينا رُوحُو علِيهَا تِكْوَاتْ  .. و كبِيدْتُو علِيهَا تِشْواتْ ..

هِي إلِّي علَى خاطِرْهَا الضُحْكَةْ منْ وجُوهْنَا ما تنحَّاتْ .. مِيمَا مِشْ مرَا و مشَاتْ .. هِي حُبْ .. هِي قُوَّةْ .. هِي لمَّةْ .. هِي عِشْرَةْ .. هِي شَدِّةْ يِدْ .. هِيَ بُوسَةْ مرْصُوصَةْ .. هِي حجِرْ دافِي .. هِي دعْوِةْ خِيرْ .. هِي ضُحْكِةْ من القَلْبْ .. هِي يِدْ كبِيرَةْ .. هِي عِشْوِيَّةْ قصِيرَةْ ..
Lire la suite...  
force-femme-determinationWahiba Marmouri - وهيبة مرموري

و إلِّي معَمْلَا علِيهُمْ خلَّاوْهَا بيَّا ..

آشْ يكَّملِّي هالثِنيَّة ..

مِيسَالشْ تو نشَمِّرْ علَى سوَاعيَّا ..

و نتوَكِّلْ و ناقِفْ على ساقَيَّا ..
Lire la suite...  
amour-purWahiba Marmouri - وهيبة مرموري

إيجَا .. إيجَا حُطْ راسِكْ عنْدِي و اشْكيليِ .. و على همِّكْ أحكِيلِي .. و من الدِنْيَا إبكِيلِي ..

إيجَا يعَيِّشِكْ بضُعْفِكْ قوِّنِي .. و كلاَمِكْ قرِّينِي ..

إيجَا راهُو صُوتِكْ يِشْفِينِي و ضُحْكتِكْ البنينَةْ تبرِّينِي ..

إيجَا غنِّلِي و طبِيعْتِكْ ورِّينِي .. و في وُسْطْ جوَاجِيكْ خبِّينِي و من العبادْ احْمِينِي ..

Lire la suite...  
amour-fort-mainsWahiba Marmouri - وهيبة مرموري

حط يدك في يدي .. هات نخبيك و نحميك راني نخاف عليك و منحملش دڤة الشوكة فيك .. هات ندفيك و نشبع بيك .. هات يديك .. نحبهم يديك .. نحب صوابعك و عروقك سواعيك .. هات نوريك و منخبيش عليك الي انا نحس كان بيك و العروق تخدم كان عليك .. هات يدك في يدي ..

بدينا الحكاية من مدة و نحب نكملها حتى تفنى دنيتي فيك .. هات نملالك الفارغ بين صوابع يديك .. هات نوريك .. الي بين يديك نجم نتلكمت و نتمحى فيك .. هات يديك نرسم فيهم حياتي .. نحب يديك خاطر بيهم نعرف قداش عديت معاك وقت ..
Lire la suite...  
colere-amour-hommeWahiba Marmouri - وهيبة مرموري

ليُومْ الكلامْ غِيرْ العادَةْ .. ليُومْ لهجَةْ أُخرَى مُشْ مُعْتَادةْ .. ليُومْ هدْرَة و طيحةْ جدِيدةْ .. و خيْبَةْ جدِيدَةْ .. و كوْيَا .. و كفْ .. و قهرةْ قوِّيّا .. ليُومْ نحبْ نِكتِبْ و نخنْتِبْ علِيكْ .. نحبْ نعرِّيلِكْ كِذْبِكْ و نَلعِبْ بِيكْ .. ماوْ كلْ واحِدْ يُوجَعْ صاحْبُو بنُقطِةْ ضعْفُو .. مش هَكَّا صاحْبِي ؟

عادْ نجِيُو طُولْ لمُخْ لهدْرَة علاشْ التطويلْ .. أنَا نعْرِفْ و انتِ أكْثِرْ إلِّي أحْنَا هَكَّا .. يعنِي نِتْقَوَّاوْ علَى بعضْنَا .. سألتِكْ مرَّة و قُتْلِكْ "يعنِي أحْنَا العايْلاتْ ينَّجْمُو يبَعدُّونا يقصُّوا عِشرِتْنا و يِحْرمُونا؟ تنَجِّمْ بنَّيةْ والَا ذكَرْ يفَّرْقُونَا و يُوفَاوْ صُحبِتْنا و يِخَّوْنُونَا ؟
Lire la suite...  
Powered by Tags for Joomla